Stap 1. Vooronderzoek, analyse en Plan van Aanpak opstellen

We inspecteren uw locatie, bestuderen de documentatie en bespreken de situatie met alle betrokkenen

Locatie inspectie

Ongediertepreventie begint bij onderzoek. Op basis van onze jarenlange ervaring inspecteren, evalueren en identificeren wij de risicozones. Wij kunnen hierbij ook rookproeven inzetten, om gebreken aan het riool te vinden.

Deskresearch

Naast de inspectie van uw locatie, bekijken en analyseren we de beschikbare digitale informatie en documentatie om een goed beeld te krijgen. Dit bestaat vaak uit het gemeentebeleid en gegevens van Beheer Openbare Ruimte.

Stakeholder overleg

U en uw medewerkers of collega’s kennen de situatie en omgeving van het best. Door met betrokkenen rond de tafel te zitten, krijgen wij een goed totaalbeeld. Informatie vanuit bewoners is hierbij vaak een waardevolle bron.

Doelstellingen afstemmen

Het is van belang om de doelstellingen duidelijk te krijgen. Compleet ratvrij worden is niet realistisch, maar ook niet noodzakelijk. We stellen een plan op om de rattenpopulatie beheersbaar te maken.

We bieden u de beste oplossing

Elke situatie is uniek, net zoals de bijbehorende oplossingen. Afhankelijk van de uitkomst van de inspectie, bekijken we welke oplossing het meest geschikt is voor uw gemeente.

Integrated Pest Management

Anticimex is geaccrediteerd voor de normeringen IPM en meer specifiek IPM Rattenbeheersing.

Onder IPM wordt verstaan:

Het nemen van de juiste, duurzame maatregelen voor de beheersing van dierplagen om te voorkomen dat deze uitgroeien tot een dusdanige populatie dat zij hinder of overlast veroorzaken of een risico vormen voor de leefbaarheid, de veiligheid of de (volks-)gezondheid van mens en dier.

Meer over plaagdierbeheersing volgens IPM

Rando legt uit over het vooronderzoek en de installatie van de rioolval, Fragment 11 van webinar

Marcel: Over het proces an sich, want het is niet alleen maar: ‘Gemeente, hier heeft u 10 rioolvallen, succes ermee!’ Het is een complete oplossing die wij bieden.
Rando: Een complete dienstverlening inderdaad

Marcel: We gaan nu even de stappen door:

Het eerste is het stuk vooronderzoek, wat doen we daar, als we door een gemeente benaderd worden?

Ik doe altijd eerst graag met de gemeente een kennismakingsgesprek en dan ben ik heel benieuwd wat hun doelstellingen zijn, wat ze graag willen behalen. Vaak wordt er dan besproken om een reductie te krijgen van meldingen van bewoners. Dat we dat samen naar beneden willen brengen. Dan wordt ook gekeken in welke tijdspad wil de gemeente dat dan opgelost hebben? Dat is van belang voor hoeveel rioolvallen er dan ingezet kunnen worden.

Wat wij eigenlijk nodig hebben van de gemeente, dat zijn het aantal meldingen en wij hebben zelf inzage in de riooldiameters en het rioolstelsel. En naar gelang van het aantal meldingen maken we samen een soort overview van de meldingen op een digitale kaart. Daar krijg je dus ook inzichtelijk wat de overlastclusters zijn, in welke straten of wijk of buurten. En op die manier kunnen we samen een Plan van Aanpak opstellen, waar we dan de rioolvallen plaatsen. En als het dan beheersbaar is, verplaatsen we de rioolvallen naar het volgende gedeelte.

Dan gaan we hier inderdaad even kijken naar hoe die installatie dan gaat

Veiligheid staat natuurlijk voorop, de mensen en middelen zijn allemaal conform wetgeving en de regelgeving. De put wordt afgezet. De gemeente is natuurlijk altijd eindverantwoordelijke, en zoals je zelf net al aangaf, we zijn overal voor gecertificeerd. Veiligheid staat bij ons echt op nummer 1. Dus wij zetten de putten netjes af, en op die manier voorkomen wij ongelukken.

En er is hierbij al vooraf met de gemeente overlegd welke putten?

Ja zeker. Welke straten we gaan doen. We koppelen dat digitaal terug, zodat ook andere service bedrijven die in de riolen hun diensten verlenen dat weten. En dit is inderdaad ons team van specialisten, die daar alle middelen voor hebben.

Bekijk ook de overige stappen

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Plaatsing

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst