5. Monitoring & Rapportage

Onderscheidend in deze aanpak is, naast de effectiviteit, de manier van monitoring. Omdat de ProtectOR’s digitaal zijn verbonden geeft dit een schat aan waardevolle informatie.

Alle gegevens worden verstuurd naar het Anticimex Data Center. Vanuit daar worden ze verwerkt en gemonitord door onze medewerkers.

Het is ook mogelijk een data koppeling te realiseren om zo de data te ontsluiten. Op deze manier kunnen deze gegevens geïntegreerd worden in uw bestaande digitale dashboardomgeving.

Een veelgebruikt platform voor partijen werkzaam in de openbare ruimte is het programma Kikker van Riodesk. Anticimex kan data koppelen met de Rioleringsbeheer module van Kikker. Er zijn ook mogelijkheden om gegevens te koppelen met andere tools als Microsoft PowerBI.

Marcel legt uit wat de voordelen zijn van de digitale data voor Rapportage & Bijsturing, fragment 12 van webinar

Wat we net al aangaven; de rioolvallen geven digitaal data door.
Dat is echt een heel mooi middel, want bij de traditionele manier is het periodiek kijken of er van lokaas gegeten is, en dan weet je niet: hoeveel het is geweest, is het 5 minuten geleden of 5 dagen geleden, hoeveel ratten waren het?

Dus de werking is als volgt:

  • De rioolval geeft de data door aan Anticimex.
  • Wij verwerken die data, kijken ook naar de meldingen bovengronds, we kunnen dat combineren.
  • Periodiek maken we daar een rapport van, wat we dan aan de gemeente of andere belanghebbenden kunnen verstrekken.

Daar passen we ook ons Plan van Aanpak natuurlijk op aan, en kunnen zo ook bijsturen. Met één doel; de doelstelling behalen, de KPI behalen die we samen afstemmen.

Bekijk ook de overige stappen

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Plaatsing

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst