Anticimex Rioleringsval

Het antwoord op rattenoverlast in de Openbare Ruimte

Overlast van ratten hoeft niet langer een probleem te zijn in uw gemeente of waterschap. De Riool ProtectOR is de milieuvriendelijke, digitale oplossing die ratten aanpakt bij de bron; het riool. Deze gepatenteerde val wordt door Anticimex wereldwijd op grote schaal toegepast voor het beschermen van steden tegen de risico’s van ratten.

Informatie over de Riool ProtectOR voor:

Bewoners

Bij mij in de buurt gaat Anticimex ProtectOR’s plaatsen en ik wil daar meer over weten.

Politiek

Ik ben gemeentebestuurder en wil meer weten over regelgeving en bestrijding van ratten in mijn gemeente.

BOR Dienstverlener

Ik werk bij een bedrijf die in opdrachten van gemeenten werk uitvoert in de Openbare Ruimte en wil meer weten.

Waterschappen

Ik wil weten hoe Anticimex met de ProtectOR bij waterschappen zorgt voor vermindering van overlast door ratten.

Aantoonbaar succesvol op vele plaatsen

Maastricht

“Er zijn natuurlijk verschillende doelstellingen. Op de eerste plaats is het dat we graag duurzamer te werk willen gaan. In plaats van het probleemgericht werken, willen we graag meer preventief gaan werken en daar hoort natuurlijk ook voorlichting bij. Dat doen we in samenwerking met Anticimex ook in deze pilot. Daarnaast willen we het gebruik van gif terugdringen. Maar we willen natuurlijk ook dat de bewoners van onze stad zo weinig mogelijk overlast ervaren.”

– Janneke Ackermans, Bioloog Gemeente Maastricht –

Haarlem

Na een succesvolle pilot met de rioolvallen in Haarlem Noord, is besloten om in heel Haarlem deze methode in te zetten.

“76% Minder meldingen van ratten in de pilot wijk, terwijl in de overige wijken de meldingen met 27% toenamen.”

Renkum

“Als eerste gemeente in Nederland koos Renkum voor een rattenaanpak met de Smart Rioolval. In 2020 heeft Anticimex samen met een groot aantal stakeholders voorlichting gegeven over een gezamenlijke aanpak tegen de rattenoverlast. Dit is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak.”

De slimme rioolvallen worden in diverse landen ingezet. Ook in Nederland zijn er diverse gemeenten die al jarenlang profiteren van de vele voordelen.

 

 

“De vallen van Anticimex registreerden al snel een sterke toename in het aantal gedode ratten en het aantal klachten over ratten in de straat liep terug. Deze aanpak is dus zeer succesvol en zal ook op andere overlastlocaties in onze gemeente ingezet worden.”

Wethouder

Hoe werkt de Riool ProtectOR van Anticimex?

In 6 stappen rattenoverlast onder controle

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Plaatsing

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst

Geef een antwoord