Anticimex Rioleringsval

Het antwoord op rattenoverlast in de Openbare Ruimte

Overlast van ratten hoeft niet langer een probleem te zijn in uw gemeente of waterschap. De Riool ProtectOR is de milieuvriendelijke, digitale oplossing die ratten aanpakt bij de bron; het riool. Deze gepatenteerde val wordt door Anticimex wereldwijd op grote schaal toegepast voor het beschermen van steden tegen de risico’s van ratten.

Informatie over de Riool ProtectOR voor:

Bewoners

Bij mij in de buurt gaat Anticimex ProtectOR’s plaatsen en ik wil daar meer over weten.

Politiek

Ik ben gemeentebestuurder en wil meer weten over regelgeving en bestrijding van ratten in mijn gemeente.

BOR Dienstverlener

Ik werk bij een bedrijf die in opdrachten van gemeenten werk uitvoert in de Openbare Ruimte en wil meer weten.

Waterschappen

Ik wil weten hoe Anticimex met de ProtectOR bij waterschappen zorgt voor vermindering van overlast door ratten.

Aantoonbaar succesvol op vele plaatsen

De slimme rioolvallen worden in diverse landen ingezet. Ook in Nederland zijn er diverse gemeenten die al jarenlang profiteren van de vele voordelen.

 

 

“De vallen van Anticimex registreerden al snel een sterke toename in het aantal gedode ratten en het aantal klachten over ratten in de straat liep terug. Deze aanpak is dus zeer succesvol en zal ook op andere overlastlocaties in onze gemeente ingezet worden.”

Wethouder

Hoe werkt de Riool ProtectOR van Anticimex?

Het proces in stappen uitgelegd

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Installatie

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek.

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Bijsturing

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst

Geef een antwoord