2. Voorlichting in de wijk

Omdat we werken volgens IPM Rattenbeheersing is preventie en voorlichting een belangrijk speerpunt. Desgewenst kunnen medewerkers van Anticimex in de buurt voorlichting geven aan bewoners.

Burgerparticipatie

Gemeenten hebben hun burgers in veel gevallen nodig bij het behalen van hun doelen. De klimaattransitie is hier een mooi voorbeeld van. Ook bij het bestrijden van plaagdieren hebben burgers een belangrijke rol. Het gedrag van ratten is vaak een gevolg van het gedrag van mensen. Het gedrag op het gebied van afval bijvoorbeeld.

‘We merken dat wanneer we de dialoog aangaan met buurtbewoners aangaan, dit heel erg gewaardeerd wordt. Ze voelen zich gehoord en daardoor meteen betrokken bij het project.’

Citizen Science

Bewoners hebben vaak een redelijk beeld van de aanwezigheid van ratten in hun buurt. We leggen hen uit waarom het belangrijk is om ratten te melden. Als de ogen en oren in de buurt is hun informatie van belang.

Communicatieplan

We kunnen gemeenten begeleiden bij het opzetten én uitvoeren van een communicatieplan voor de bewoners. We merken dat dit de kennis, betrokkenheid en daarmee ook het draagvlak onder bewoners verhoogt.

Rando en Marcel leggen uit hoe Anticimex ondersteunt bij voorlichting aan bewoners, fragment 14 uit webinar

Marcel: Ook belangrijk is het stuk voorlichting aan bewoners wat ook onderdeel is van onze aanpak. We zijn samen ook met Dennis en Erik voor corona, nog hier in een buurthuis geweest om een stuk voorlichting te geven.

Voorlichting, daar zit er vaak voor gemeente ook nog wel een uitdaging in toch?

Ja, ik zeg altijd; de denkbeeldige rat van wie is hij? Hij is van niemand, er wordt altijd gewezen naar elkaar. De bewoners wijzen naar de gemeente, de gemeente wijst weer naar de bewoners, maar iedereen heeft eigenlijk te maken met die rat, maar niemand is eigenaar van de rat.

Ik wil met alle betrokken partijen samen in gesprek gaan, en ieder kan dan vanuit zijn eigen visie een oplossing bieden om het samen op te pakken. En dat werkt!

Ik zie best nog vaak in wijken dat mensen echt wel welwillend zijn en geïnteresseerd zijn

En we zien ook als Dennis en Erik in de wijk de rioolvallen gaan plaatsen of onderhouden dat ze daar ook inderdaad vragen van bewoners krijgen, en complimentjes. En dat ze die ook allemaal gewoon netjes te woord staan.

En dan zijn er ook nog wel wat roddels en fabels soms over ratten wat we mensen horen roepen, waarbij wij dan graag het het echte verhaal vertellen.

Het komt eigenlijk neer op onwetendheid van mensen. Ze weten niet hoe dus een rat in één keer bij hun in de buurt, of in hun tuin of in een woning is gekomen. Wat die rat daar heeft de zoeken. Wat is de aanleiding geweest dat een rat in een woning is gekomen? Dat kan zijn omdat mensen dus eigenlijk niet weten dat je voedsel netjes in afgesloten blikken moet opslaan. Of goed opletten met het voeren van kippen en konijnen buiten, hoeveel voer biedt je aan? Is dat ook voer voor ’s nachts voor ratten? Dat zijn allemaal tips en tricks die wij graag aan bewoners kenbaar maken.

En ook met bewoners in gesprek gaan om daar uitleg over te geven; wat kan je als bewoner, wat kun je daar zelf al aan doen?. Om een rattenplaag in een bepaalde wijk of buurt samen te kunnen oplossen.

We zien hier ook, dat was tijdens corona, dat we voorlichting hebben gegeven in de wijk, buiten op straat

Ja klopt, en dat is dan ook laagdrempeliger, we laten het apparaat zien, we geven uitleg wat mensen zelf kunnen doen. En we zien wel de waardering daarvan bij de bewoners, en dan werken we ook samen met partijen zoals de afvalcoach, de buurtcoach, wijkagent en BOA’s om die betrokkenheid te vergroten.

En dan kunnen we daarbij ook digitaal mogelijkheden bieden of via flyers gemeenten ondersteunen om zo de dialoog aan te gaan

Dus dat is ook wel een mooi voorbeeld van hoe samen een probleem, waar meerdere partijen last van hebben, met meerdere partijen aangepakt wordt.

Bekijk ook de overige stappen

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Plaatsing

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst