4. Rattenbestrijding bij de bron, in het riool

Zodra de ProtectOR’s geplaatst zijn zullen ze 24/7 de aanwezige ratten die passeren uitschakelen.

Wanneer sensoren een rat detecteren wordt deze mechanisch uitgeschakeld. Dit gebeurt door stompe pinnen die met hoge snelheid de rat op de ruggengraat raken. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de rat hierdoor op slag dood is. De pinnen worden automatisch weer ingetrokken en de ProtectOR staat weer op scherp. De rat wordt door het water weggespoeld.

De gegevens hiervan worden digitaal doorgestuurd naar Anticimex.

Hoe bestrijden steden ratten nu meestal, fragment 7 uit webinar

Rando, kun je aangeven; hoe pakken steden nu het rattenoverlast probleem aan?

Wat wij zien is dat de meeste gemeentes daar eigenlijk op de traditionele manier, zoals ook bij Anticimex, en eigenlijk iedereen vroeger nog werkte. En wat het meeste gedaan wordt, is alleen met focus op bovengronds. Meestal wordt er gewerkt met met lokaasdozen waar vroeger dus het tox in mocht, dat mag nu niet meer.

Tox is gif?

Tox is gif, rattengif als je het zo wilt noemen. Dus gemeentes en bedrijven werken nog steeds met rattenkisten. Daar mag dus tegenwoordig geen vergif meer in, maar daar wordt dus een rattenklem in gedaan met een lokstof, en daar probeert men dan een populatie boven de grond mee beheersbaar te krijgen.

Alleen, het is allemaal single catch. En mijn ervaring heeft ook geleerd dat een volwassen rat, die ze zijn zo slim. Die gaan niet meer een kist in om daar lokaas te gaan eten, terwijl er elders in de omgeving vaak ook voldoende voedsel ligt. Wat we nu dus vaak zien, is dat gemeentes nog steeds op de traditionele manier een plaag proberen onder controle te krijgen. Maar dat lukt ze vaak niet.

Wat zijn de verschillen tussen slimme rattenbestrijding en traditionele bestrijding? Fragment 8 van webinar

OK Rando, je gaf net aan van hoe gemeenten nu vaak op de traditionele manier werken. Kun je aangeven van; wat is nou het verschil met de manier zoals wij werken, met de rioolval?

Ja, wat wij zien is dat de gemeentes eigenlijk geen acceptatie grenzen hebben bepaald. Intern, of niet hebben afgesproken met de plaagdierbeheerser die ze op dat moment hebben voor hun gemeente. Dus je weet eigenlijk samen ook niet wat de doelstelling daarin is. Wat je vaak ziet bij het traditionele, is dat je deze lijn ziet.

Die loopt dan door naar boven toe, tot dus eigenlijk boven de acceptatiegrens. En daar zie je dat mensen dan pas gaan acteren, met een traditionele bestrijding. Dus die zetten dan klemmen neer, ze acteren eigenlijk op het visuele, dus als er geen ratten meer worden gezien, dan gaat men er van uit dat de populatie dan weg is.

Gezien of gemeld?

Gezien of gemeld. Dus dat wordt dan eigenlijk de doelstelling waar men zich aan de houdt. Dus de populatie is dan weg, maar de populatie is er eigenlijk nog wel. En wat je dus nu ziet is dat de migratie, die gaat weer opnieuw beginnen. En wat je dus ook in de grafiek dus nu gaat zien is dat de populatie, die komt het gewoon weer terug, en weer dat traditionele bestrijden.

En zo blijf je continu symptoombestrijding houden. Als je het over een lange linie trekt, ervaren mensen dus continu last van ratten. Waarbij wij dus eigenlijk het tegengestelde met de rioolval doen.

Wij spreken dus met de gemeente ook af wat de acceptatie grens daar in is, en wij zorgen ervoor dat de ratten in het riool , daar vangen we ze af. Dan maken wij een beheersbare situatie en op die manier heb je minder risico dat ze boven de grond worden waargenomen. Dat er minder meldingen komen voor mensen, minder risico op de volksgezondheid en zo houden wij met de rioolval het onder controle en beheersbaar.

Want wat we in beide grafieken zien is dat als er ingezet wordt op bestrijding het altijd even duurt voor het effect heeft. Dat is bij de rioolval ook zo?

Klopt, maar het is daar wel zo dat we het bij de bron aanpakken. Dat is het grote verschil, en dat we door de meldingen ook daadwerkelijk zien, hoeveel er uit geschakeld worden.

Rando geeft uitleg over rioolinspectie met rookproef en wering, fragment 13 van webinar

Marcel: Het is denk ik ook wel belangrijk om te vertellen dat de rioolval ansich, dat we daarnaast nog, als één van de grootste plaagdierbedrijven van Nederland, dat we natuurlijk nog veel meer mogelijkheden hebben om rattenoverlast aan te pakken.

Kan je uitleggen wat we hier zien?

Ja, wat wij hier zien is onze collega Erik Smid, die is gespecialiseerd om te werken met onze rookmachine. De rookmachines is eigenlijk niks meer dan een rookmachine van vroeger, van voor corona, nog in de discotheek of in de club. Het is gewoon rook, het is niet schadelijk. En wat wij doen, is dat wij sluiten de de rookmachine aan op het sifon in de woning, en daar blazen wij dus het hele rioolsysteem, vanuit de woning het tot aan de put in de straat, blazen wij vol met rook. En daarna gaan wij een inspectie houden. En de inspectie houdt eigenlijk in, dat wij op zoek gaan in de woning, óf onder de woning naar rook.

Want dat doen we als we bijvoorbeeld ergens overlast van ratten is, maar we niet meteen kunnen herleiden wat de oorzaak zou kunnen zijn?

Eigenlijk is het zo dat als we weten dat de rat dus niet door een openstaande deur bovengronds een woning in is gekomen, kan natuurlijk ook bouwkundige gebreken als ventilatieroosters die ontbreken, dat daar een rat naar binnen kan. Dat kan je vaak zien aan buiksmeer, of zijn bijvoorbeeld de spinnenwebbbetjes weg, is het open?
Als we dat niet hebben geconstateerd, dan gaan wij met de met rookmachine kijken of dat het rioolstelsel in de woning in degelijke staat is. Zo kunnen we ook uitsluiten waar de rat dan wel of niet is binnengekomen.

Dat is inderdaad een mooie oplossing. Dat we inderdaad verder kijken en om vaak ook advies kunnen geven als we een gebrek zien.

Ja zeker. Omdat op te laten lossen, of dat zouden wij ook kunnen doen als bedrijf zijnde, door vakkundige specialisten die wering aan kunnen brengen.

Bekijk ook de overige stappen

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Plaatsing

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst