Het complete proces uitgelegd

Rattenbestrijding door middel van Riool Protectors is veel meer dan alleen het plaatsen van de vallen.

Het is ook geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Het doel is het beheersbaar maken van de rattenpopulatie om zo de overlast te minimaliseren. Op de volgende pagina’s leggen we u uit hoe het complete proces eruit ziet.

Het proces in stappen uitgelegd

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Plaatsing

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst

Geef een antwoord