3. Plaatsing van de rattenvallen in de rioolputten

Na akkoord van de opdrachtgever gaan we over tot het plaatsen van de Smart Riool ProtectOR’s in de rioolputten. Onze medewerkers zijn gecertificeerd en ervaren om dit op een veilige manier te doen. Er is geen medewerking nodig van rioolbeheerders en er wordt aan het riool zelf niets aangepast. Na het plaatsen worden de ProtectOR’s gekalibreerd en online gekoppeld aan het datasysteem.

In bijgaande video ziet u beelden van de installatie in Kampen.

  1. Medewerkers dragen PBMs (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)
  2. De omgeving van de put wordt afgezet
  3. Er wordt een luchtmeting uitgevoerd voordat de putdeksel verwijderd wordt
  4. De ProtectOR wordt geplaatst en geactiveerd
  5. Zodra de deksel teruggeplaatst wordt, is het systeem actief
  6. Passerende ratten worden gedetecteerd en uitgeschakeld

Rando legt uit over het vooronderzoek en de installatie van de rioolval, Fragment 11 van webinar

Marcel: Over het proces an sich, want het is niet alleen maar: ‘Gemeente, hier heeft u 10 rioolvallen, succes ermee!’ Het is een complete oplossing die wij bieden.
Rando: Een complete dienstverlening inderdaad

Marcel: We gaan nu even de stappen door:

Het eerste is het stuk vooronderzoek, wat doen we daar, als we door een gemeente benaderd worden?

Ik doe altijd eerst graag met de gemeente een kennismakingsgesprek en dan ben ik heel benieuwd wat hun doelstellingen zijn, wat ze graag willen behalen. Vaak wordt er dan besproken om een reductie te krijgen van meldingen van bewoners. Dat we dat samen naar beneden willen brengen. Dan wordt ook gekeken in welke tijdspad wil de gemeente dat dan opgelost hebben? Dat is van belang voor hoeveel rioolvallen er dan ingezet kunnen worden.

Wat wij eigenlijk nodig hebben van de gemeente, dat zijn het aantal meldingen en wij hebben zelf inzage in de riooldiameters en het rioolstelsel. En naar gelang van het aantal meldingen maken we samen een soort overview van de meldingen op een digitale kaart. Daar krijg je dus ook inzichtelijk wat de overlastclusters zijn, in welke straten of wijk of buurten. En op die manier kunnen we samen een Plan van Aanpak opstellen, waar we dan de rioolvallen plaatsen. En als het dan beheersbaar is, verplaatsen we de rioolvallen naar het volgende gedeelte.

Dan gaan we hier inderdaad even kijken naar hoe die installatie dan gaat

Veiligheid staat natuurlijk voorop, de mensen en middelen zijn allemaal conform wetgeving en de regelgeving. De put wordt afgezet. De gemeente is natuurlijk altijd eindverantwoordelijke, en zoals je zelf net al aangaf, we zijn overal voor gecertificeerd. Veiligheid staat bij ons echt op nummer 1. Dus wij zetten de putten netjes af, en op die manier voorkomen wij ongelukken.

En er is hierbij al vooraf met de gemeente overlegd welke putten?

Ja zeker. Welke straten we gaan doen. We koppelen dat digitaal terug, zodat ook andere service bedrijven die in de riolen hun diensten verlenen dat weten. En dit is inderdaad ons team van specialisten, die daar alle middelen voor hebben.

Bekijk ook de overige stappen

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Plaatsing

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst