6. Evaluatie & Bijsturing

Aan de hand van de vangstresultaten en het plan verplaatsen we de ProtectORs periodiek naar een volgende locatie. Ook is er af en toe onderhoud nodig. Anticimex stemt dit af met de betrokken partijen zodat deze daarop kunnen anticiperen.

Marcel legt uit wat de voordelen zijn van de digitale data voor Rapportage & Bijsturing, fragment 12 van webinar

Wat we net al aangaven; de rioolvallen geven digitaal data door.
Dat is echt een heel mooi middel, want bij de traditionele manier is het periodiek kijken of er van gegeten is, en dan weet je niet: hoeveel het is geweest, is het 5 minuten geleden, 5 dagen geleden, hoeveel ratten waren het?

Dus de werking is als volgt: de rioolval geeft de data door aan Anticimex. Wij verwerken die data, kijken ook naar de meldingen bovengronds, we kunnen dat combineren. En periodiek maken we daar een rapport van, wat we dan aan de gemeente of andere belanghebbenden kunnen verstrekken.

Daar passen we ook ons Plan van Aanpak natuurlijk op aan, en kunnen zo ook bijsturen. Met één doel; de doelstelling behalen, de KPI behalen die we samen afstemmen.

Bekijk ook de overige stappen

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Plaatsing

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst