Referenties

Wereldwijd zijn meer dan 12.500 Anticimex Smart Riool ProtectOR’s actief in het voorkomen van overlast door ratten.

 • Maastricht
 • Spaarnelanden (Haarlem)
 • Renkum
 • Assen
 • Kampen
 • Sittard-Geleen
 • Leeuwarden
 • Deventer
 • Twente Milieu (Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Borne en Almelo)

Maastricht

Bekijk dit nieuwsitem over de aanpak van rattenoverlast in Nazareth Maastricht. Met Janneke Ackermans, bioloog en wethouder John Aarts van de Gemeente Maastricht.

Lees hier de tekst van het nieuwsitem

Janneke Ackermans heeft deze knuffel, een rat natuurlijk, altijd bij zich. Je zou niet zeggen, toch is zij de rattenvanger van de gemeente Maastricht.

Janneke: ‘Dit ligt bij mij in de auto, op het dashboard zo, maar geen naam.’

Van oorsprong bioloog en nu dus een soort haat-liefde verhouding met ratten. 85% Van haar werk is Janneke bezig met de bestrijding van dat tuig uit het riool. Net zoals in heel Europa is het ook een probleem in Maastricht, specifiek in de wijk Nazareth.

Janneke: ‘Hier in Nazareth krijgen we wel relatief veel meldingen en we krijgen ook meldingen van mensen dat de ratten echt, dat ze die uit de put zien komen kruipen. Dit is een plek waar een rat gewoon makkelijk naar buiten kan. En daarom denken we ook dat we hier in Nazareth met zo’n systeem van rioleringsvallen echt een slag kunnen slaan.’

Hier wordt zo’n rioleringsval geplaatst. Bij de bron, in het riool dus. En voor de gelegenheid hebben we de knuffelrat van Janneke even gebruikt om een idee te krijgen hoe het werkt.

Rando: ‘Als de rat gedetecteerd wordt dan worden de pennen afgeschoten, die doden de rat dus op de rug, dus het beestjes is ook meteen dood, het gaat op de meeste humane manier. Het apparaat geeft een signaal af aan ons portaal dat hij vangst heeft gedaan, pennen gaan weer naar boven en hij is weer klaar voor de volgende shot te doen, voor de volgende rat.’

De val slaat dicht als de sensoren zowel beweging als temperatuurverschil detecteren en de dode rat spoelt gewoon mee met de rest.

‘3, 2, 1’

Er zijn 15 vallen geplaatst in de wijk en die blijven een heel jaar staan. En dan hoopt de gemeente Maastricht te weten of dit systeem goed werkt voor de rest van de stad

Wethouder John Aarts: ‘Als de rattenoverlast afneemt, minder meldingen komen en in de machines kun je ook kijken hoeveel ratten geraakt zijn, die telt het aantal keren dat een rat is ingelopen. Dan is het geslaagd, als de overlast minder wordt.’

De gelegenheids-knuffelrat is weer terug bij Janneke, zij houdt in de gaten of het goed loopt komend jaar.

Janneke: ‘Als in een bepaalde straat geen ratten meer worden geslagen in het riool, dan kunnen we die betreffende vallen verplaatsen naar een andere put en zo uitbreiden.’

Maar die rat gaat mee naar huis?

Janneke: ‘Die gaat met mij mee, altijd!’

In de webinar is Janneke Ackermans geïnterviewd over de ervaringen met de Rioolval in Maastricht. Deze kunt u hier terugkijken en lezen.

Kun je je voorstellen?

Ik ben Janneke Ackermans en ik ben medewerker faunabeheer bij de gemeente Maastricht. Ik ben bioloog, maar ik houd me nu in het dagelijks leven eigenlijk bezig met de meldingen over dieren die binnenkomen uit Maastricht. In de praktijk houdt dat in dat we voornamelijk bezig zijn met meldingen over bruine ratten.

Het grootste gedeelte van je tijd ben je dus bezig met het uitzetten en controleren van klemmen. Eigenlijk ben je te weinig bezig met het kijken naar ‘waar liggen nou die oorzaken van die problemen met dit bruine ratten?

Kun je aangeven hoe je werk eruit zag voordat jullie van de rioolval gebruik maakten?

Wij werkten voornamelijk met klemmen in de openbare ruimte om ratten te bestrijden. Dat was vooral probleemgestuurd, dus op plekken waar meldingen vandaan kwamen, daar gingen we naar toe, daar werden klemmen geplaatst. En die worden vervolgens gecontroleerd. 1 Of 2 keer per week, afhankelijk van hoe ernstig het probleem is.

Kun je aangeven waarom er is gekozen voor de rioolval?

Dat is juist omdat we een omslag willen maken in die bestrijding. We willen van probleemgestuurd bestrijden eigenlijk naar preventief werken. Daarbij moet je dus gaan kijken ‘waar ligt de oorzaak, waar ligt de bron van de overlast?’. En de rioolvallen zijn natuurlijk hét voorbeeld van het aanpakken van rattenproblematiek bij de bron, namelijk ín het riool.

Kun je wat aangeven van de resultaten tot dusver?

We hebben een pilot uitgezet in een wijk in Maastricht en daar zijn 15 rioleringsvallen geplaatst. In combinatie daarbij hebben we ook nog een aantal klemvallen geplaatst bovengronds om te kunnen monitoren wat we daar vangen. De rioleringsvallen hebben tot nog toe zo’n 90 ratten per maand gedood de afgelopen zes maanden. Je ziet dat dat ook voornamelijk in de eerste maanden was, dat begint nu wat af te vlakken, dus het wordt tijd om een aantal rioolvallen te verplaatsen, en een nieuw deel van de wijk aan te pakken.

Waar hopen jullie uiteindelijk op? Wat zijn de doelstellingen die jullie hiermee willen behalen?

Er zijn natuurlijk verschillende doelstellingen. Op de eerste plaats is het dat we graag duurzamer te werk willen gaan. In plaats van het probleemgericht werken, willen we graag meer preventief gaan werken en daar hoort natuurlijk ook voorlichting bij. Dat doen we in samenwerking met Anticimex ook in deze pilot. Daarnaast willen we het gebruik van gif terugdringen. We willen zo weinig mogelijk biociden inzetten. Maar we willen natuurlijk ook dat de bewoners van onze stad zo weinig mogelijk overlast ervaren. Vanuit dat oogpunt hebben we ook een enquête gehouden in de wijk waar we de pilot hebben uitgezet, zodat we kunnen meten of de bewoners verschil merken.

Kun je nog toelichten wat de resultaten van die enquête zijn?

We hebben 300 huishoudens geënquêteerd, dat hebben we huis-aan-huis gedaan. We zijn gewoon met een iPad langs de deuren gegaan om de vragen te stellen. En het leukste resultaat wat je ziet, is dat binnen het pilotgebied de mensen absoluut aangeven dat er minder overlast van ratten is in de afgelopen maanden, in vergelijking met de mensen die buiten het pilotgebied wonen. En je ziet ook terugkomen in de vangsten in de klemmen dat die in de afgelopen maanden zijn afgenomen. Dus het is zowel een positief resultaat van de vallen zelf, in het riool. Omdat je gewoon ziet dat heel veel ratten worden weggevangen, maar ook omdat we minder vangsten hebben in de klemmen buiten het riool. En dan een hele positieve feedback van de mensen die in de wijk zelf wonen, dus we zijn er heel blij mee!

Dankjewel voor je bijdrage, we hopen dat het succes zich zo voor blijft zetten, en tot ziens!

Heel graag gedaan, dankjewel en een fijne dag!

Haarlem

Na een succesvolle pilot is besloten in heel Haarlem de Smart Rioolvallen in te zetten.

Marcel interviewt Rando over het project in Haarlem. Hoe ging de voorlichting en wat zijn de resultaten?

Een klantvoorbeeld is Haarlem, kun je daar wat over vertellen, want daar hebben we een pilot gedaan.

Ja, daar hebben we een zeer succesvolle pilot gedaan. En de doelstelling was om de meldingen in het Vondelkwartier, dat is een wijk in Haarlem die wij samen met de gemeente hadden uitgekozen als pilot-wijk, te verminderen. Daar hebben wij met 35 rioolvallen een jaar lang de ratten bestreden in het riool. Onze doelstelling was om daar ook in één jaar tijd een beheersbare situatie te creëren. Wij zagen na een zeven, acht maanden eigenlijk al echt een hele afname van ratten. Totdat er op een gegeven moment bijna geen vangsten meer waren.

Wat was het resultaat?

Toen hebben we gekeken met de gemeente naar de meldingen bovengronds, dat was eigenlijk het referentiekader wat we met de gemeente hebben afgesproken. Het doel is minder meldingen, en dat heeft geleidt tot 76% minder meldingen in het Vondelkwartier, de desbetreffende wijk. Wat we eigenlijk ook zagen is dat elders in Haarlem, waar dus ook nog steeds op de traditionele manier plaagdierbestrijding werd gedaan, bovengronds, dat daar dus een toename was van 27%.

Wat denk ik ook wel belangrijk is om aan te geven: er zullen altijd meldingen blijven en er zullen altijd ratten blijven. Het is niet het streven van ons en van de gemeente om élke rat uit te schakelen. Als het maar beheersbaar is.

Ja, en dat is ook wat we samen hebben afgesproken, het moet een beheersbare situatie zijn.

We hebben hier destijds ook voorlichting in de wijk gegeven.

Ja, daar kregen we ook vele positieve reacties vanuit de bewoners.

Ja, mooie casus. Omdat de pilot succesvol was is die dus nu ook uitgebreid.

Ja, over heel Haarlem. Ik wil ook nog even toelichten, want we hebben samen natuurlijk die voorlichtingsavonden daar gegeven met de bewoners, en dat heeft echt wel aan ook bijgedragen aan de manier hoe mensen nu omgaan met hun afval, en opslag van materialen, het weghalen van schuilplekken in tuinen. Dat heeft er allemaal wel bijgedragen aan die 76%. Het is niet dat alleen de rioolvallen dat hebben gedaan, dit is het complete plaatje.

Want Anticimex is daar ook niet alleen met de rioolval actief, ook bovengronds reageren wij op meldingen in opdracht van de gemeente.

We hebben het team rioolvallen, Erik en Dennis, ook gekoppeld aan onze collega’s van team bovengronds. En die kijken samen ook continu: hoe kunnen we bijschakelen? Hoe kunnen we sturen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken? Daar hebben we ook de bewoners voor nodig gehad, en dat is twee dikke duimen omhoog. Dat gaat perfect.

In de Gemeente Haarlem worden in samenwerking met Spaarnelanden rioolvallen gebruikt tegen de overlast van ratten.

Beluister hier de radio uitzending van Haarlem Leeft – Nieuw in Noord van Haarlem105 op 4 oktober 2021 waarbij Rob Ruijtenberg uitleg geeft en vertelt wat de resultaten zijn.

Villa vdB met Jurgen van den Berg van Omroep Max bij NPO Radio 1 op 3 januari 2022. Daar geeft Rob Ruijtenberg samen met Bastiaan Meerburg van KAD uitleg over rattenoverlast.

Renkum

Als eerste gemeente in Nederland koos Renkum voor een rattenaanpak met de Smart ProtectOR. In 2020 heeft Anticimex samen met een groot aantal stakeholders voorlichting gegeven over een gezamenlijke aanpak tegen de rattenoverlast. Dit is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak waarbij Anticimex als regiehouder draagvlak heeft gecreëerd bij de bewoners. Bij de voorlichtingsbijeenkomst waren ook de woningbouw, afvalcoach, BOA / Handhaving en wijkagent aanwezig.

Leeuwarden

Assen

Aandacht van RTV Noord, Dagblad van het Noorden, Jeugdjournaal en in Regio overzicht van NOS Nieuws

Kampen

In de prachtige historische binnenstad is veel water en horeca. Deze combinatie gaf risico op rattenoverlast. De gemeente heeft er voor gekozen om overlast te voorkomen met onder andere de slimme vallen van Anticimex.

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen kijkt tevreden terug, zo laat wethouder Leon Geilen in een reactie weten: “In de Eloystraat was boven- en ondergronds sprake van een rattenplaag. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een combinatie van het betrekken van bewoners en woningcoöperatie om de problematiek bovengronds aan te pakken én een innovatieve techniek waarbij het probleem bij de bron in het riool wordt aangepakt. De vallen van Anticimex registreerden al snel een sterke toename in het aantal gedode ratten en ook het aantal klachten over ratten in de straat liep terug. Er worden nu nog nauwelijks ratten waargenomen. Deze aanpak is dus zeer succesvol en zal ook op andere overlastlocaties in onze gemeente ingezet worden.”

Twente Milieu

Als facilitair partner verzorgt Twente Milieu dienstverlening in een aantal gemeenten in Twente. Een aantal van deze gemeenten heeft inmiddels de voordelen van de SMART ProtectORs ervaren. Dit zijn Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Borne en Almelo.

Bewoners halen opgelucht adem na plaatsen 7 rioolvallen

Anticimex heeft meer dan 140 ratten gevangen in Hengelo, Overijssel. Dankzij de effectieve Smart Rioleringsval, halen de bewoners uit de betrokken straten nu opgelucht adem. De overlast is op die bewuste plekken met succes teruggedrongen.

Al 3 jaar overlast

Een bewoner over de situatie: “Wij hadden al drie jaar last van ratten. Zowel rond als in de woning. Dat leidde zelfs tot verminderd woongenot. Een onwenselijke situatie. Na meerdere pogingen door andere partijen om de overlast terug te dringen, waren wij de wanhoop nabij. Als je ratten overal aan hoort en ziet knagen leidt dat tot onrust en spanning.”

Wegvangen bij de bron

Rando Kromkamp namens Anticimex: “Vanuit de Geraniumstraat kwamen veel meldingen van bewoners over binnen. Vervolgens is onze hulp ingeroepen en zijn de Smart Rioleringsvallen geplaatst. De kracht van de digitale val is dat ratten worden weggevangen bij de bron, namelijk het hoofdriool.

Oplossing voor lange termijn

Sander Lenters van opdrachtgever Twente Milieu, blikt terug op de pilot. “We zijn tevreden over het resultaat. Het is een mooi systeem. Een van de sterke punten is dat ratten in het hoofdrioolstelsel worden gevangen, voordat ze bij de burgers terechtkomen. Dit draagt bij aan een oplossing op de langere termijn. De overlast is duidelijk afgenomen, want er zijn geen meldingen meer binnengekomen uit die straten.

In het buitenland

Anticimex is actief in 20 landen. In veel van deze landen worden ook SMART Rioolprotectors met succes toegepast.

Duitsland

 • Bernburg
 • Homburg
 • Adelsdorf
 • Bad Waldsee
 • Obertshausen
 • Berlijn
 • Dortmund

Spanje

 • Jerez de la Frontera
 • Paterna de Rivera
 • Chipiona

Frankrijk

 • Saint-Maur-des-Fossés

Zweden

Stockholm

Verenigde Staten

Maine

Geef een antwoord