De voordelen van SMART Pest Control voor steden

Voor gemeenten zijn de grootste voordelen van deze methode:

Meetbaar

De resultaten zijn exact meetbaar, waardoor beter te rapporteren en sturen is.

Meer over monitoring en rapportage

Duurzaam

De ProtectOR oplossing is volledig gifvrij. Hierdoor is er geen risico op doorvergiftiging. Omdat in het riool alleen bruine ratten zijn, is er geen risico op ongewenste bijvangsten van niet doel-organismen. Er hoeft niet bij elke vangst een medewerker fysiek langs te gaan. Dit bespaart veel CO2. In totaal betekent de Smart ProtectOR een grote winst voor mens en milieu.

Effectief

Het grootste voordeel is de effectiviteit. In plaats van symptoombestrijding met een tijdelijk effect, wordt met deze oplossing het probleem bij de bron, het riool, aangepakt.

Voordelen volgens bewoners

Anticimex heeft wereldwijd in diverse steden onderzoek laten doen naar de beleving van rattenoverlast. Uit het Europese onderzoek kwamen de volgende antwoorden op de vraag: ‘Wat vindt u belangrijke factoren bij plaagdierenbeheersing?’

Inwoners willen dus plaagdierbeheersing met zo min mogelijk belasting voor mensen en milieu. Hieronder leggen we u het verschil uit tussen traditionele bestrijding met vallen en gif in vergelijk met de gifvrij SMART methodiek van Anticimex.

51% - Dat het onschadelijk is voor mensen

Traditioneel

 

Smart

Het  systeem is gifvrij, geplaatst in het riool en voorzien van diverse veiligheidssystemen.

40% - Dat het onschadelijk is voor het milieu

Traditioneel

Bij traditionele bestrijding met gif is er risico op doorvergifting bij natuurlijke vijanden zoals roofvogels, maar er is ook risico dat huisdieren gif binnenkrijgen.

Smart

Het Smart systeem is gifvrij. Er wordt bespaard op verkeersbewegingen, wat zorgt voor minder CO2 uitstoot.

37% - Dat het een lange termijn proces is

Traditioneel

Een traditionele mechanische val is Single catch. Dat betekent dat deze eenmalig effectief is. Na een vangst kan ander ongedierte ongestoord verder. Zo’n val dient eerst weer handmatig geleegd en opnieuw op scherp gezet te worden, voor deze weer effectief kan zijn.

Smart

Smart is een Multicatch oplossing, wat betekent dat er meerdere ratten uitgeschakeld kunnen worden. Er wordt een compleet beheersplan gemaakt. De Riool ProtectORs worden pas verplaatst wanneer de situatie beheersbaar is.

31% - Dat het niet zorgt voor onnodig dierenleed

Traditioneel

Uit onderzoek blijkt dat bestrijding door middel van gif een lange tijd nodig heeft. In deze tijd heeft de rat veel ongemak van het gif.

Smart

De werking van de Smart Pipe oplossing is in een laboratorium onderzocht. Hieruit blijkt dat de ratten vrijwel direct dood zijn. Uit onderzoek is gebleken dat uitschakeling door middel van mechanische beweging een van de meest humane manieren van het uitschakelen van knaagdieren is.

27% - Dat de tijd tussen signalering en actie zo kort mogelijk is

Traditioneel

Bij traditionele bestrijding wordt er periodiek gecontroleerd of er plaagdieren aanwezig geweest zijn en/of gevangen. Dit is vergelijkbaar met steekproefsgewijs een controle uitvoeren. De conclusie hiervan is een momentopname en verteld niet de gehele situatie over het tijdsbestek sinds de vorige controle.

Smart

Met Anticimex Smart wordt er 24/7 gemonitord en data doorgestuurd. Hierop wordt indien nodig snel bijgestuurd.

Grafiek oud vs Smart

14% - Dat de nieuwste technologie wordt toegepast

Traditioneel

Traditionele bestrijding door middel van gif en mechanische vallen is al meer dan 100 jaar oud.

Smart

Het Smart systeem is gepatenteerd en exclusief door Anticimex (door-)ontwikkeld. Er zijn wereldwijd meer dan 10.000 van deze rioleringsvallen actief.

13% - Dat het geen invloed heeft op mijn dagelijks leven

Traditioneel

Het plaatsen van vallen en gif bij mensen in huis kan zorgen voor overlast. Deze vallen moeten regelmatig gecontroleerd worden door medewerkers.

Smart

Bij plaagdierbeheersing met Smart oplossing merken inwoners vrijwel niets. Ze kunnen hooguit het eenmalig plaatsen en periodieke onderhoud door onze medewerkers opmerken. Hiervoor kan de weg kort afgesloten worden.

11% - Dat ik een vriendelijke en professionele reactie van de plaagdierbestrijder krijg

Traditioneel

 

Smart

De medewerkers van Anticimex hebben ook een voorlichtende functie en hebben veel contact met de opdrachtgever en bewoners. De medewerkers zijn VCA gecertificeerd.

9% - Dat het kostenefficiënt is

Traditioneel

Het bestrijden van ratten bovengronds is vaak alleen het tijdelijk wegnemen van de overlast.
Het verhelpt in veel gevallen niet de onderliggende oorzaak. Hierdoor zal bestrijding in de toekomst ook noodzakelijk blijven

Smart

Aanpak bij de bron, in plaats van alleen het wegvangen van de populatie welke weer zal worden aangevuld. Verder is er op lange termijn een  kostenbesparing doordat de ratten minder schade en overlast veroorzaken in en om het riool.

Geef een antwoord