Onderzoek naar beleving van rattenoverlast in steden

Anticimex heeft wereldwijd in meerdere steden onderzoek laten doen naar de overlast van ratten. Uit het Europese onderzoek kwamen de volgende resultaten. Deze zijn gebaseerd op het Zweedse Stockholm, een stad vergelijkbaar met Amsterdam.

Hoe vaak heeft u een rat gezien?

2% Weet niet

40% 1 Tot 5 keer

31% 6 Tot 10 keer

13% 11 Tot 15 keer

14% Meer dan 16 keer

Hoe ervaren mensen ratten in de stad?

 • 80% van de mensen heeft minimaal 1x een rat gezien
 • 60% van de mensen heeft meerdere keren een rat gezien
 • 70% van de ondervraagden geeft aan het zien van een rat een negatieve ervaring te vinden

20% van de ondervraagden geeft aan actief locaties te mijden waar ze ratten tegen zouden komen

Waar zorgt het zien van een rat voor?

De ondervraagden geven aan ongemak te ervaren, het onhygiënisch te vinden en zich zorgen te maken over diverse risico’s. Daarnaast maakt men zich zorgen over de omgeving en de gezondheid.

Waar zien mensen ratten?

We vroegen mensen waar ze ratten hadden gezien.

55% Straat

36% Park

23% Markt

22% Afvalstation

22%Parkeerplaats

21% Tuin

10% Werk

7% School / Creche

5% Binnenshuis

3% Ziekenhuis

8% Andere locatie

Wat vindt men de meest verontrustende plekken om een rat tegen te komen?

We vroegen mensen wat ze de meest verontrustende plekken vinden om een rat tegen te komen:

 • 70% Binnenshuis
 • 65% Ziekenhuis
 • 57% School / Crèche
 • 50% In de tuin
 • 45% Op het werk
 • 35% Op straat
 • 34% Marktplein
 • 31% Park
 • 31% Afvalstation
 • 23% Parkeerplaats

Ervaren mensen een toe- of afname van ratten in de stad?

We vroegen mensen of ze een toe- of afname van ratten in hun stad ervaren.

31% Weet niet

2% Flinke afname

5% Kleine afname

17% Onveranderd

24% Kleine toename

21% Flinke toename

Stelling: Het rattenprobleem is belangrijk

Het is belangrijk dat het rattenprobleem opgelost wordt en er is een noodzaak voor een lange-termijn oplossing.

74% is het ermee eens dat het belangrijk is om het rattenprobleem op te lossen. 5% is het hiermee oneens.

73% is het ermee eens dat een lange termijn oplossing nodig is om het rattenprobleem op te lossen. 4% is het hiermee oneens.

Stelling: Een lange termijn oplossing is noodzakelijk om het rattenprobleem op te lossen

Is duurzaamheid belangrijk bij rattenbestrijding?

We vroegen de mensen: Is het belangrijk dat de plaagdierbestrijding op een duurzame manier wordt uitgevoerd?

 • 45% Erg belangrijk
 • 32% Redelijk belangrijk
 • 12% Niet belangrijk of onbelangrijk
 • 4% Niet zo belangrijk
 • 2% Totaal onbelangrijk
 • 4% Geen idee

Wat vinden mensen belangrijk bij rattenbestrijding?

Anticimex heeft Europees onderzoek uit laten voeren naar wat mensen belangrijk vinden bij plaagdierbeheersing. In dit overzicht kunt u per punt zien hoe de Smart aanpak verschilt in vergelijking met traditionele bestrijding.

Op de pagina Voordelen leggen we uit hoe Anticimex met Smart oplossingen aan deze wensen kan voldoen.

6 thoughts on “Onderzoek in steden

 1. 25% ik maak met zorgen dat rat problemen kunnen veroorzaken as stroomstoring, brand- of waterschade.

  Moet zijn; 25% ik maak me zorgen dat ratten problemen veroorzaken zoals stroomstoring, brand- of waterschade.

 2. Anticimex heeft wereldwijd in meerdere steden onderzoek laten doen naar de overlast van ratten. Uit het Europese onderzoek kwamen de volgende resultaten. Deze zijn gebaseerd op het Zweedse Stockholm, een stad vergelijkbaar met Amsterdam.

  Zou ik veranderen naar; Anticimex heeft wereldwijd in verschillende grote steden onderzoek laten doen naar de ervaringen omtrent overlast van ratten. Uit het onderzoek kwamen onderstaande resultaten naar voren uit de Zweedse hoofdstad Stockholm.

 3. Waar heeft u een rat gezien?

  20% van de ondervraagden geeft aan actief locaties te mijden waar ze ratten tegen zouden komen

  Misschien die zin onder de tabel zetten, overzichtelijker

 4. Het meest verontrustende om een rat tegen te komen:

  Zou ik veranderen naar; De meest verontrustende locaties om een rat tegen te komen:

 5. Duurzaamheid
  Is het belangrijk dat de plaagdierbestrijding op een duurzame manier wordt uitgevoerd?

  Erg belangrijk 45%
  Redelijk belangrijk 32%
  Niet belangrijk of onbelangrijk 12%
  Niet zo belangrijk 4%
  Totaal onbelangrijk 2%
  Geen idee 4%

Leave a Reply