Onderzoek naar beleving van rattenoverlast in steden

Anticimex heeft wereldwijd in meerdere steden onderzoek laten doen naar de overlast van ratten. Uit het Europese onderzoek kwamen de volgende resultaten. Deze zijn gebaseerd op het Zweedse Stockholm, een stad vergelijkbaar met Amsterdam.

Hoe vaak heeft u een rat gezien?

2% Weet niet

40% 1 Tot 5 keer

31% 6 Tot 10 keer

13% 11 Tot 15 keer

14% Meer dan 16 keer

Hoe ervaren mensen ratten in de stad?

 • 80% van de mensen heeft minimaal 1x een rat gezien
 • 60% van de mensen heeft meerdere keren een rat gezien
 • 70% van de ondervraagden geeft aan het zien van een rat een negatieve ervaring te vinden

20% van de ondervraagden geeft aan actief locaties te mijden waar ze ratten tegen zouden komen

Waar zorgt het zien van een rat voor?

De ondervraagden geven aan ongemak te ervaren, het onhygiënisch te vinden en zich zorgen te maken over diverse risico’s. Daarnaast maakt men zich zorgen over de omgeving en de gezondheid.

Waar zien mensen ratten?

We vroegen mensen waar ze ratten hadden gezien.

55% Straat

36% Park

23% Markt

22% Afvalstation

22%Parkeerplaats

21% Tuin

10% Werk

7% School / Creche

5% Binnenshuis

3% Ziekenhuis

8% Andere locatie

Wat vindt men de meest verontrustende plekken om een rat tegen te komen?

We vroegen mensen wat ze de meest verontrustende plekken vinden om een rat tegen te komen:

 • 70% Binnenshuis
 • 65% Ziekenhuis
 • 57% School / Crèche
 • 50% In de tuin
 • 45% Op het werk
 • 35% Op straat
 • 34% Marktplein
 • 31% Park
 • 31% Afvalstation
 • 23% Parkeerplaats

Ervaren mensen een toe- of afname van ratten in de stad?

We vroegen mensen of ze een toe- of afname van ratten in hun stad ervaren.

31% Weet niet

2% Flinke afname

5% Kleine afname

17% Onveranderd

24% Kleine toename

21% Flinke toename

Stelling: Het rattenprobleem is belangrijk

Het is belangrijk dat het rattenprobleem opgelost wordt en er is een noodzaak voor een lange-termijn oplossing.

74% is het ermee eens dat het belangrijk is om het rattenprobleem op te lossen. 5% is het hiermee oneens.

73% is het ermee eens dat een lange termijn oplossing nodig is om het rattenprobleem op te lossen. 4% is het hiermee oneens.

Stelling: Een lange termijn oplossing is noodzakelijk om het rattenprobleem op te lossen

Is duurzaamheid belangrijk bij rattenbestrijding?

We vroegen de mensen: Is het belangrijk dat de plaagdierbestrijding op een duurzame manier wordt uitgevoerd?

 • 45% Erg belangrijk
 • 32% Redelijk belangrijk
 • 12% Niet belangrijk of onbelangrijk
 • 4% Niet zo belangrijk
 • 2% Totaal onbelangrijk
 • 4% Geen idee

Wat vinden mensen belangrijk bij rattenbestrijding?

Anticimex heeft Europees onderzoek uit laten voeren naar wat mensen belangrijk vinden bij plaagdierbeheersing. In dit overzicht kunt u per punt zien hoe de Smart aanpak verschilt in vergelijking met traditionele bestrijding.

Op de pagina Voordelen leggen we uit hoe Anticimex met Smart oplossingen aan deze wensen kan voldoen.

Rando & Marcel leggen uit wat bewoners vinden van ratten in steden, Fragment 6 uit Webinar

Marcel: Anticimex, zoals ik al zei, is een wereldwijd bedrijf en heeft ook internationaal onderzoek gedaan in Europese steden en steden buiten Europa. Waar zien mensen nou ratten? Dan zien we hier in de grafiek veelal plekken buiten, dus wat we net al aangaven, een rat overdag in het park betekent wel dat er iets aan de hand is.

Rando: Vaak wel.

Marcel: Maar ook dus wordt er wel eens binnen bij bijvoorbeeld ziekenhuis, daar is het risico natuurlijk veel groter bij een rat. Maar Rando, als ik naar deze plekken kijk daar valt mij één ding op.

Rando: Het riool.

Marcel: Het is allemaal boven de grond. Boven de grond hebben we meldingen, men weet het niet exact, maar ja wat er zich ondergronds bevindt in het riool, wie weet dat? Wie telt dat?

Rando: Niemand. Er wordt geen onderzoek gedaan en is ook geen monitoring op ratten in het rioolstelsel. Dus men praat eigenlijk over een rattenplaag die bovengronds wordt waargenomen, en wat wij dus zien, dat kunnen wij dus met de rioolvallen ook meten, want hij detecteert de ratten en schakelt ze ook direct uit. Maar hij maakt ook metingen en die data geeft hij ook door, hoeveel ratten er in een riool aanwezig zijn.

En wat wij eigenlijk ook zien is; een rattenpopulatie in het riool, die wordt groter en groter. Niemand acteert erop omdat niemand daarnaar kijkt. Zo’n populatie wordt zo groot dat ze gaan migreren boven de grond. En dan pas wordt het visueel voor bewoners en voor mensen. En dan gaat men pas een melding maken en daar op acteren, terwijl een plaag dus eigenlijk al in het riool is begonnen.

Marcel: Ja, verder is ook gevraagd aan inwoners: ‘Ervaart u een afname of een toename?’ En zien we ook dat een groot gedeelte van de mensen dus aangeeft dat ze een toename in de rattenpopulatie zien.

Vervolgens is er ook gevraagd: ‘Wat vindt u nou belangrijk bij het bestrijden en voorkomen van ratten?’ Er zijn aantal punten aangegeven, wat we daar toch ook steeds meer zien is de aandacht voor mens en milieu. Het gaat een beetje te ver om dat nu volledig toe te lichten, maar op de site zijn al deze onderzoeksresultaten terug te vinden en dan leggen we ook uit hoe onze oplossing voldoet aan de wensen van de mensen.

Geef een antwoord