Duurzaamheidsbeleid van Anticimex, voor de wereld van morgen

De oplossingen van Anticimex kunnen bijdragen aan diverse duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

 

 

Wat zijn Sustainable Development Goals (SDG’s) ?

De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Om hiermee de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”.

Na de presentatie door de VN van haar doelen voor duurzame ontwikkeling, heeft Anticimex geanalyseerd hoe deze konden worden gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten. Vervolgens zijn deze drie doelen gedefinieerd:

 

 • Vermindering van het gebruik van biociden
 • Vermindering van CO2 uitstoot
 • Bevordering van diversiteit

Een herziening hiervan werd uitgevoerd in 2018, wat resulteerde in het verbreden van het doel “diversiteit bevorderen” tot “de geprefereerde werkgever zijn” en het toevoegen van het doel “bevordering van gezondheid en veiligheid op de werkplek”, om het bedrijf meer op dit gebied te laten werken. zichtbaar.

 

 

Het gebruik van biociden terugbrengen

Het gebruik van biociden om ongedierte in noodsituaties te bestrijden, zal in de nabije toekomst nodig blijven. Anticimex streeft er altijd naar om de chemicaliën te kiezen met de minste impact op het milieu, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats. Preventieve maatregelen en de ontwikkeling van het digitale concept SMART, zijn krachtige hulpmiddelen om het gebruik van biociden op de lange termijn te reduceren.

 

3. Goede gezondheid en welzijn

Het verminderen van het gebruik van biociden beperkt het risico op verwondingen en ziekten veroorzaakt door chemicaliën.

 

15. Leven op het land

Het gebruik van biociden betekent chemische besmetting van het eco systeem.

 

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Anticimex streeft naar het ondersteunen van nieuwe en meer milieuvriendelijke oplossingen.

 

 

 

CO2 reductie

Anticimex werkt continu aan de reductie van directe uitstoot door de werkzaamheden, met een focus op het wagenpark.

 

13. Klimaatactie

Het gebruik van bedrijfsauto’s is noodzakelijk om klanten service te bieden en is verantwoordelijk voor het grootste deel van de klimaatimpact. Om de CO2 uitstoot te verminderen ligt de focus op het optimaliseren van de routes. De digitale technologie vermindert ook het aantal fysieke bezoeken.

 

 

De favoriete werkgever zijn

In 2018 werd het doel ‘diversiteit bevorderen’ uitgebreid naar ‘een voorkeurswerkgever zijn’, inclusief:

 

 • Diversiteit
 • Loopbaanontwikkeling
 • Betrokkenheid op de werkplek

 

8. Eerlijk werk en economische groei

Anticimex werkt aan het bevorderen van langdurige, duurzame economische groei. En volwaardig, productief werk met fatsoenlijke werkomstandigheden voor iedereen.

 

10. Ongelijkheid verminderen

Anticimex streeft voortdurend naar arbeidsplaatsen zonder enige vorm van discriminatie. Hieraan is de ambitie toegevoegd om carrièremogelijkheden en aantrekkelijke arbeidsplaatsen te bieden. Ongeacht waar in de Anticimex-groep een werknemer werkt. De ambitie om kansen te bieden aan alle werknemers, ongeacht achtergrond, etniciteit of seksualiteit, is een essentieel onderdeel van de voorkeurswerkgever.

 

Bron: Anticimex Sustainability Report 2019

 

Duurzaamheidsrapport

DUURZAAMHEIDSVERSLAG VAN ANTICIMEX GROUP (ENGELSTALIG)

Inhoud:

 • CEO and COO – A roundtable discussion
 • Governance of the sustainability process
 • Anticimex’s history
 • Materiality analysis
 • Focus areas
 • Reducing the use of biocides
 • Reducing carbon dioxide emissions
 • Being the preferred employer
 • Promoting a safe & healthy workplace
 • Sustainability – risks and management
 • Auditor’s statement

EcoVadis

Tienduizenden bedrijven werken samen met EcoVadis aan duurzaamheid via een gemeenschappelijk platform, een universele scorecard, benchmarks en tools voor prestatieverbetering. Anticimex heeft een Zilveren medaille als een erkenning van de EcoVadis Rating.

Geef een antwoord